EXTERNE PRIVACYKENNISGEVING

(A) Deze kennisgeving

Samenvatting – Deze kennisgeving
In deze kennisgeving wordt er uitgelegd hoe wij persoonsgegevens verwerken. Het kan zijn dat deze kennisgeving van tijd tot tijd wordt aangepast of bijgewerkt, dus controleer ze regelmatig op updates.

Deze kennisgeving is uitgegeven door elk van de entiteiten van gegevensverantwoordelijken die worden vermeld in de sectie (R) hieronder (gezamenlijk, “Warehouse”, “wij”, “ons” en “onze”) en geadresseerd aan personen buiten onze organisatie met wie we communiceren, inclusief klanten, bezoekers van onze sites, gebruikers van onze apps, andere gebruikers van onze producten of diensten en bezoekers aan onze gebouwen (gezamenlijk, “u”). De gedefinieerde termen die in deze kennisgeving worden gebruikt, worden in de sectie (S) hieronder uitgelegd.

Deze kennisgeving kan van tijd tot tijd worden aangepast of bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of wijzigingen in de wetten van toepassing te weerspiegelen. We moedigen u aan om deze kennisgeving aandachtig door te lezen en deze pagina regelmatig te raadplegen om eventuele wijzigingen die we gemaakt kunnen hebben in overeenstemming met de voorwaarden van deze kennisgeving te bekijken.

(B) Verzameling van persoonsgegevens

Samenvatting – Verzameling van persoonsgegevens
Wij verzamelen of verkrijgen persoonsgegevens: wanneer deze gegevens aan ons worden verstrekt (bijv. wanneer u contact met ons opneemt); in de loop van onze relatie met u (bijv. als u een aankoop doet); wanneer u persoonsgegevens openbaar maakt (bijv. als u een openbare post over ons op sociale media plaatst); wanneer u een van onze apps downloadt, installeert of gebruikt; wanneer u onze sites bezoekt; wanneer u zich registreert voor het gebruik van een van onze sites, apps, producten of diensten of wanneer u interactie aangaat met de inhoud of advertenties van een derde partij op een site of app. We kunnen ook persoonsgegevens over u ontvangen van derde partijen (bijv. wetshandhavingsinstanties).

Verzameling van persoonsgegevens: wij verzamelen of verkrijgen persoonsgegevens over u uit de volgende bronnen:

 • Gegevens die aan ons zijn verstrekt: we verkrijgen persoonsgegevens, wanneer deze gegevens aan ons worden verstrekt (bijv. wanneer u contact met ons opneemt) via e-mail of telefoon of op een andere manier, wanneer u ons uw visitekaartje bezorgt of wanneer u een sollicitatie indient).
 • Relatiegegevens: wij verzamelen of verkrijgen persoonsgegevens tijdens de normale loop van onze relatie met u (bijv. wanneer we u een dienst leveren).
 • Gegevens die u openbaar maakt: wij verzamelen of verkrijgen persoonsgegevens die u kennelijk openbaar wilt maken, inclusief via sociale media (we kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen van uw profiel(en) op sociale media, als u een openbare post over ons plaatst).
 • Applicatiegegevens: we verzamelen of verkrijgen persoonsgegevens, wanneer u een van onze apps downloadt of gebruikt.
 • Sitegegevens: wij verzamelen of verkrijgen persoonsgegevens, wanneer u een van onze sites bezoekt of functies of middelen gebruikt die beschikbaar zijn op of via een site.
 • Registratiedetails: wij verzamelen of verkrijgen persoonsgegevens, wanneer u onze sites, apps, producten of diensten gebruikt of zich registreert voor het gebruik ervan.
 • Inhouds- en advertentiegegevens: als u interactie aangaat met de inhoud of advertenties van een derde partij op een site of app (met inbegrip van plug-ins en cookies van derde partijen), ontvangen we persoonsgegevens van de relevante dertepartijprovider van die inhoud of advertenties.
 • Informatie van derde partijen: wij verzamelen of verkrijgen persoonsgegevens van derde partijen die ze aan ons verstrekken (bijv. kredietinformatiebureaus, wetshandhavingsinstanties, enz).

(C) Creatie van persoonsgegevens

We creëren ook persoonsgegevens over u in bepaalde omstandigheden, zoals dossiers over uw interacties met ons en details over uw eerdere interacties met ons. We kunnen ook persoonsgegevens combineren van onze sites, apps, producten of diensten, inclusief wanneer deze gegevens verzameld zijn van verschillende apparaten.

(D) Categorieën van persoonsgegevens die we verwerken

Samenvatting – Categorieën van persoonsgegevens die we verwerken
We verwerken uw persoonsgegevens (bijv. uw naam); demografische gegevens (bijv. uw leeftijd); uw contactgegevens (bijv. uw adres); dossiers met uw toestemmingen; aankoopdetails; betalingsgegevens (bijv. uw factuuradres); gegevens met betrekking tot onze sites en apps (bijv. het type apparaat dat u gebruikt); gegevens van uw werkgever (indien van toepassing); informatie over uw interacties met onze inhoud of advertenties en de meningen en opinies die u ons verstrekt.

We verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens over u:

 • Persoonsgegevens: voorna(a)m(en) en geprefereerde naam.
 • Demografische gegevens: geboortedatum/leeftijd; titel en taalvoorkeuren.
 • Contactgevens: correspondentieadres; leveringsadres; telefoonnummer; e-mailadres en socialemediadetails.
 • Dossiers met uw Toestemmigen: dossiers van eventuele toestemmingen die u hebt gegeven samen met de datum en tijd, de manier waarop de toestemming is gegeven en alle gerelateerde informatie (bijv. het onderwerp van de toestemming).
 • Aankoopdetails: dossiers van uw aankopen en de prijzen ervan; naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de geadresseerde.
 • Betalingsgegevens: betalingsregisters; factuuradres; betalingsmethode; bankrekeningnummer of kredietkaarttnummer; naam van de kaarthouder of rekeninghouder; beveiligingsgegevens van de kaart of rekening; geldige startdatum van de kaart; verloopdatum van de kaart; te betalen bedrag; betaaldatum.
 • Gegevens met betrekking tot onze sites en apps: het type apparaat; besturingssysteem; browsertype; browserinstellingen; IP-adres; taalinstellingen; datums en tijden waarop er verbinding is gemaakt met de site; gebruiksstatistieken van de app; app-instellingen; datums en tijden waarop er verbinding is gemaakt met de app; locatiegegevens en andere gegevens over de technische communicatie (waarvan sommige mogelijk persoonsgegevens zijn); e-mailadres ; wachtwoord; gebruiksgegevens; geaggregeerde statistische informatie.
 • Inhouds - en advertentiegegevens: dossiers over uw interacties met onze online advertenties en inhoud, dossiers van advertenties en inhoud die weergegeven wordt op de webpagina's of app-schermen die aan u getoond worden en alle interacties die u mogelijk hebt gehad met dergelijke inhoud of advertenties (bijv. aanwijzingen of klikken met de muis, formulieren die u geheel of gedeeltelijk invuld hebt) en alle interacties via het touchscreen.
 • Meningen en opinies: alle meningen en opinies die u ons gestuurd hebt of die u over ons openbaar gemaakt hebt door ze te posten op socialemediaplatforms.

(E) Gevoelige persoonsgegevens

Samenvatting – Gevoelige persoonsgegevens
We doen ons best om gevoelige persoonsgegevens niet te verzamelen of anderszins te verwerken. Wanneer we gevoelige persoonsgegevens moeten verwerken voor een legitiem doel, doen we dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

We doen ons best om gevoelige persoonsgegevens niet te verzamelen of anderszins te verwerken tijdens de normale gang van zaken in ons bedrijf. Wanneer het noodzakelijk is om uw gevoelige persoonsgegevens om welke reden dan ook te verwerken, vertrouwen wij op een van de volgende rechtsgronden:

 • Naleving van de toepasselijke wetgeving: we kunnen uw gevoelige persoonsgegevens verwerken als de verwerking vereist of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving.
 • Detectie en preventie van misdrijven: we kunnen uw gevoelige persoonsgegevens verwerken, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de detectie of preventie van misdrijven (bijv. de preventie van fraude);
 • Vastlegging, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten: we kunnen uw gevoelige persoonsgegevens verwerken, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten of
 • Toestemming: we kunnen uw gevoelige persoonsgegevens verwerken, wanneer we in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming verkregen hebben voorafgaand aan de verwerking van uw gevoelige persoonsgegevens (deze rechtsgrond wordt alleen gebruikt met betrekking tot verwerkingen die volledig op vrijwillige basis gebeuren – de rechtsgrond wordt niet gebruikt voor verwerkingen die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht zijn).
 • Als u gevoelige persoonsgegevens aan ons verstrekt, moet u ervoor zorgen dat het voor u wettelijk toegestaan is om dergelijke gegevens aan ons te onthullen en moet u ervoor zorgen dat er een geldige rechtsgrond van toepassing is op de verwerking van die gevoelige persoonsgegevens.

  (F) Doeleinden van de verwerking en rechtsgronden voor de verwerking

  Samenvatting – Doeleinden van de verwerking en rechtsgronden voor de verwerking
  De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn onderhevig aan de toepasselijke wetgeving en de rechtsgronden aan de hand waarvan we dergelijke verwerkingen uitvoeren en zijn de volgende:

  Verwerkingsactiviteit Rechtsgrond voor de verwerking
  • Terbeschikkingstelling van sites, apps, producten en diensten: de terbeschikkingstelling van onze sites, apps, producten of diensten; het leveren van promotieartikelen op verzoek; het in staat zijn te communiceren met u met betrekking tot die sites, apps, producten of diensten.
  • De verwerking is noodzakelijk met betrekking tot een overeenkomst die u met ons bent aangegaan of om stappen te ondernemen voordat u een overeenkomst met ons aangaat of
  • we hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de verwerking met als doel onze zaken te leveren (voor zover een dergelijk legitiem belang niet wordt ondermijnd door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden) of
  • we hebben uw voorafgaande toestemming verkregen voor de verwerking (deze rechtsgrond wordt alleen gebruikt voor verwerkingen die op volledig vrijwillige basis gebeuren en niet voor verwerkingen die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht zijn).
  • Onze activiteiten runnen: het doen functioneren en beheren van onze sites, apps, producten en diensten; het leveren van inhoud aan u; het weergeven van advertenties en andere informatie aan u; de communicatie en interacties met u via onze sites, apps, producten of diensten en u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze sites, apps, producten of diensten.
  • De verwerking is noodzakelijk met betrekking tot om het even welke overeenkomst die u met ons bent aangegaan of om stappen te ondernemen voordat u een overeenkomst met ons aangaat of
  • We hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de verwerking met als doel onze sites, apps, producten en diensten te leveren aan u (voor zover een dergelijk legitiem belang niet wordt ondermijnd door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden) of
  • we hebben uw voorafgaande toestemming verkregen voor de verwerking (deze rechtsgrond wordt alleen gebruikt voor verwerkingen die op volledig vrijwillige basis gebeuren en niet voor verwerkingen die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht zijn).
  • Communicaties en marketing: om te communiceren met u via om het even welke middelen (inclusief via e-mail, telefoon, sms, sociale media, post of persoonlijk) om nieuwsitems en andere informatie te verstrekken waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, wat altijd onderhevig is aan uw voorafgaande toestemming voor opt-in voor zover dat vereist is volgens de toepasselijke wetgeving; om uw contactgegevens bij te houden en te updaten indien nodig en om uw voorafgaande toestemming voor opt-in te verkrijgen daar waar dat vereist is.
  • De verwerking is noodzakelijk met betrekking tot een overeenkomst die u met ons bent aangegaan of om stappen te ondernemen voordat u een overeenkomst met ons aangaat of
  • we hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de verwerking met als doel contact met u op te nemen, wat altijd onder voorbehoud is van de naleving van de toepasselijke wetgeving (voor zover dat een dergelijk legitiem belang niet ondermijnd wordt door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden) of
  • we hebben uw voorafgaande toestemming verkregen voor de verwerking (deze rechtsgrond wordt alleen gebruikt voor verwerkingen die op volledig vrijwillige basis gebeuren en niet voor verwerkingen die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht zijn).
  • Communicaties over productveiligheid: communicaties met betrekking tot de productveiligheid, waaronder terugroepingen van producten en adviserende kennisgevingen over de productveiligheid.
  • De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting of
  • we hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de verwerking met als doel de veiligheid en het correct gebruik van onze producten te verzekeren (voor zover een dergelijk legitiem belang niet wordt ondermijnd door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
  • Beheer van IT-systemen: het beheer en de werking van onze communicatie-, IT- en beveiligingssystemen en audits (inclusief beveiligingsaudits) en de monitoring van dergelijke systemen.
  • De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting of
  • we hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de verwerking met als doel het beheer en onderhoud van onze communicatie- en IT-systemen (voor zover een dergelijk legitiem belang niet ondermijnd wordt door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
  • Financieel management: verkoop; financiën; bedrijfsaudits en leveranciersbeheer
  • We hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de verwerking met als doel de financiële zaken van ons bedrijf te beheren en uit te voeren (voor zover een dergelijk legitiem belang niet wordt ondermijnd door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden) of
  • we hebben uw voorafgaande toestemming verkregen voor de verwerking (deze rechtsgrond wordt alleen gebruikt voor verwerkingen die op volledig vrijwillige basis gebeuren en niet voor verwerkingen die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht zijn).
  • Enquêtes: om met u contact op te nemen met als doel uw mening over onze sites, apps, producten of diensten te verkrijgen.
  • We hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de verwerking met als doel enquêtes, tevredenheidsrapporten en marktonderzoek uit te voeren (voor zover een dergelijk legitiem belang niet wordt ondermijnd door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden) of
  • we hebben uw voorafgaande toestemming verkregen voor de verwerking (deze rechtsgrond wordt alleen gebruikt voor verwerkingen die op volledig vrijwillige basis gebeuren en niet voor verwerkingen die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht zijn).
  • Beveiliging: fysieke beveiliging van onze gebouwen (inclusief verslagen van bezoeken aan onze gebouwen); CCTV-opnamen en elektronische beveiliging (inclusief inloggegevens en toegangsgegevens).
  • De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting of
  • we hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de verwerking met als doel de fysieke en elektronische beveiliging van ons bedrijf en onze gebouwen te verzekeren (voor zover een dergelijk legitiem belang niet ondermijnd wordt door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
  • Onderzoeken: het detecteren, onderzoeken en vermijden van inbreuken op het beleid en strafbare feiten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
  • De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting of
  • we hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de verwerking met als doel inbreuken op ons beleid en de toepasselijke wetten te detecteren en ons er tegen te beschermen (voor zover een dergelijk legitiem belang niet wordt ondermijnd door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
  • Gerechtelijke procedures: de vaststelling, uitoefening en verdediging van wettelijke rechten.
  • De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting of
  • we hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de verwerking met als doel het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten (voor zover een dergelijk legitiem belang niet wordt ondermijnd door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
  • Wettelijke naleving: naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen onder de toepasselijk wetgeving.
  • De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting.
  • Verbetering van onze sites, apps, producten en diensten: het identificeren van problemen met onze sites, apps, producten of diensten; het plannen van verbeteringen aan onze sites, apps, producten of diensten en het creëren van nieuwe sites, apps, producten of diensten.
  • We hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de verwerking met als doel onze sites, apps, producten en diensten te verbeteren (voor zover een dergelijk legitiem belang niet wordt ondermijnd door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden) of
  • we hebben uw voorafgaande toestemming verkregen voor de verwerking (deze rechtsgrond wordt alleen gebruikt voor verwerkingen die op volledig vrijwillige basis gebeuren en niet voor verwerkingen die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht zijn).
  • Fraudpreventie: de detectie, preventie en het onderzoek van fraude.
  • De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting (vooral met betrekking tot het toepasselijk arbeidsrecht) of
  • we hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de verwerking met als doel fraude te detecteren en ons er tegen te beschermen (voor zover een dergelijk legitiem belang niet wordt ondermijnd door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
  • Werving en solicitaties: wervingsactiviteiten; advertenties voor voor banen; interviewactiviteiten; analyse van de geschiktheid voor de betreffende functie; dossiers met wervingsbeslissingen; details over de baanaanbieding en gegevens over de aanvaarding.
  • De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting (vooral met betrekking tot het toepasselijk arbeidsrecht) of
  • we hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de verwerking met als doel het uitvoeren van wervingsactiviteiten en het behandelen van sollicitaties voor een baan (voor zover een dergelijk legitiem belang niet wordt ondermijnd door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden) of
  • we hebben uw voorafgaande toestemming verkregen voor de verwerking (deze rechtsgrond wordt alleen gebruikt voor verwerkingen die op volledig vrijwillige basis gebeuren en niet voor verwerkingen die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht zijn).

  (G) Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derde partijen

  Samenvatting – Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derde partijen
  Wij onthullen persoonsgegevens aan: juridische en regelgevende instanties; onze externe adviseurs; onze verwerkers; om het even welke partij indien dat nodig is met betrekking tot gerechtelijke procedures; om het even welke partij indien dat nodig is voor het onderzoeken, detecteren of vermijden van strafbare feiten; om het even welke kopers van ons bedrijf en eventuele derdepartijproviders van advertenties, plug-ins of inhoud die op onze sites of onze apps worden gebruikt.

  Wij onthullen persoonsgegevens aan andere rechtspersonen binnen de Warehouse-groep voor legitieme zakelijke doeleinden en de werking van onze sites, apps, producten of diensten voor u) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daarnaast onthullen we uw persoonsgegevens aan

  • u en, in voorkomend geval, uw aangewezen vertegenwoordigers;
  • juridische en regelgevende autoriteiten, op verzoek of met als doel het melden van alle werkelijke of vermeende inbreuken op de wet of regelgeving van toepassing;
  • boekhouders, auditors, advocaten en andere externe professionele adviseurs van Warehouse die onderworpen zijn aan bindende contractuele geheimhoudingsverplichtingen;
  • derdepartijverwerkers zoals, maar niet beperkt tot (sommige van deze partners kunnen zich om het even waar ter wereld bevinden, maar zijn onderhevig aan de vereisten die hieronder worden vermeld in deze sectie (G)):
    • Adyen - provider van online betaaldiensten
    • CEVA - beheerder van een distributiecenter (en de relevante verzendbedrijven die onze orders afleveren)
    • Maru/edr - onafhankelijk onderzoeksbureau
    • Ascensos – klantenserviceprovider
    • Datitude – analyse- en gegevensprovider
    • SalesForce Commerce – provider van websiteplatforms
    • Dotmailer – e-mailserviceprovider
    • Ikano – provider van de Warehouse StoreCard
    • Hemmingways – provider van de cadeaubon
    • Bazaarvoice – provider van beoordelingen en evaluaties
    • OneMarket – provider van eReceipts
    • LinkShare – gelieerd marketingbureau
    • ThreePipe – digitaal marketingbureau
    • Unidays – provider van studentenkortingen
    • NUS – provider van studentenkortingen
  • Alle relevante partijen, wetshandhavingsinstanties of rechtbanken, voor zover dat noodzakelijk is voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten;
  • Alle relevante partijen met het oog op de preventie, het onderzoek, de detectie of de vervolging van strafbare feiten of de uitvoering van strafrechtelijke sancties;
  • Alle relevante overnemende derde partij(en), in het geval dat we ons bedrijf of onze activa volledig of gedeeltelijk verkopen of overdragen (ook in het geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie) en
  • alle relevante derdepartijproviders, wanneer onze sites en apps gebruik maken van advertenties, plug-ins of inhoud van derde partijen. Als u ervoor kiest om interactie aan te gaan met dergelijke advertenties, plug-ins of inhoud, kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met de relevante derdepartijprovider. We raden u aan het privacybeleid van die derde partij te lezen, voordat u interactie aangaat met zijn advertenties, plug-ins of inhoud.

  Als we een derdepartijverwerker inschakelen om uw persoonsgegevens te verwerken, zal de bewerker gebonden zijn aan contractuele verplichtingen om: (i) de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze voorafgaande schriftelijke instructies en (ii) maatregelen te gebruiken om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen samen met eventuele aanvullende vereisten onder de toepasselijke wetgeving.

  (H) [Profilering]

  Wij verwerken persoonsgegevens met het oog op geautomatiseerde besluitvorming en profilering die worden uitgevoerd voor de volgende doeleinden:

  Profileringsactiviteit Logica van de profileringsactiviteit Gevolgen voor u
  Aangepaste kortingen Wanneer we uw aankoopactiviteiten en uw interesses analyseren. Deze informatie wordt geanalyseerd om de geschiktste promoties en kortingen voor u te bepalen. Deze profileringsactiviteit kan betekenen dat u kortingen krijgt die niet beschikbaar zijn voor anderen en dat anderen kortingen ontvangen die niet voor u beschikbaar zijn.

  (I) Internationale overdracht van persoonsgegevens

  Samenvatting – Internationale overdracht van persoonsgegevens
  We dragen persoonsgegevens over aan ontvangers in andere landen. Wanneer we persoonsgegevens uit de EER overdragen aan een ontvanger buiten de EER waar er een ontoereikende regulering bestaat, doen we dit op basis van het privacyschild.

  Wegens de internationale aard van ons bedrijf, dragen we persoonsgegevens over aan bedrijven binnen de Warehouse-groep en aan derde partijen zoals vermeld is in de sectie (G) hierboven, in relatie met de doeleinden die uiteengezet zijn in deze kennisgeving. Om deze reden dragen we persoonsgegevens over naar andere landen die mogelijk andere wetten en nalevingsvereisten inzake de gegevensbescherming hebben dan die die van toepassing zijn in het land waar u zich bevindt. Dit gaat om landen zowel binnen als buiten de EER.

  Wanneer we uw persoonsgegevens uit de EER overdragen naar ontvangers buiten de EER waar er een ontoereikende regulering bestaat, doen we dit op basis van het privacyschild. De derde partijen die we gebruiken en die gedekt zijn door deze rechtsgrond zijn:

  BazaarVoice https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzSfAAK&status=Active

  Houd er rekening mee dat wanneer u persoonsgegevens rechtstreeks overdraagt aan een buiten de EER gevestigde entiteit van Warehouse, wij niet verantwoordelijk zijn voor die overdracht van uw persoonsgegevens. Wij zullen niettemin uw persoonsgegevens verwerken vanaf het moment waarop wij deze gegevens ontvangen in overeenstemming met de bepalingen van deze kennisgeving.

  (J) Gegevensbeveiliging

  We hebben de passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ontworpen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking, ongeoorloofde toegang en andere onwettige of ongeautoriseerde verwerkingsvormen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Omdat het internet een open systeem is, is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we alle redelijke maatregelen implementeren om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar ons worden verzonden via het internet niet garanderen – dergelijke overdrachten zijn op uw eigen risico en u bent ervoor verantwoordelijk dat alle persoonsgegevens die u naar ons stuurt op een veilige manier verzonden worden.

  (K) Nauwkeurigheid van de gegevens

  We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat:

  • de persoonsgegevens die wij van u verwerken correct zijn en waar nodig actueel worden gehouden en
  • al uw persoonsgegevens die we verwerken en die onnauwkeurig zijn (met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt) onverwijld worden gewist of gecorrigeerd.

  Van tijd tot tijd kunnen we u vragen om de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens te bevestigen.

  (L) Gegevensminimalisering

  We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens die wij verwerken, beperkt blijven tot de persoonsgegevens die redelijkerwijs nodig zijn voor de doeleinden die in deze kennisgeving uiteengezet worden.

  (M) Bewaring van gegevens

  Samenvatting – Bewaring van gegevens
  We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden bewaard voor zolang ze nodig zijn met betrekking tot het wettelijke doeleinde.

  We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de minimumperiode die nodig is voor de doeleinden die in deze kennisgeving zijn uiteengezet. De criteria voor het bepalen van de duur waarvoor we uw persoonsgegevens zullen bewaren, zijn de volgende:

  • (1) we bewaren persoonsgegevens in een vorm die identificatie slechts mogelijk maakt zolang:
   • (a) we een aanhoudende relatie hebben met u (bijv. als u een account bij ons hebt of als u op een wettelijke manier opgenomen bent in onze mailinglijst en er u niet uitgeschreven hebt of
   • (B) uw persoonsgegevens nodig zijn voor de wettelijke doeleinden die in deze kennisgeving zijn uiteengezet, waarvoor wij een geldige wettelijke basis hebben (bijv. wanneer uw persoonsgegevens opgenomen zijn in een overeenkomst tussen ons en uw werkgever en wij een legitiem belang hebben in de verwerking van die gegevens met het oog op onze bedrijfsvoering en het nakomen van onze verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst of wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren),
  plus
  • (2) de duur:
   • (a) elke toepasselijke verjaringstermijn onder de toepasselijke wetgeving (d.w.z. elke periode gedurende dewelke een persoon een rechtsvordering tegen ons zou kunnen instellen in verband met uw persoonsgegevens of waarvoor uw persoonsgegevens relevant zijn) en
   • (b) een extra periode van twee (2) maanden na het einde van een dergelijke verjaringstermijn van toepassing (zodat, als een persoon een vordering instelt op het einde van de verjaringstermijn, we nog steeds een redelijke tijdsperiode hebben om de persoonsgegevens te identificeren die relevant zijn voor die vordering),
  en:
  • (3) als er bovendien relevante rechtsvorderingen worden ingesteld, zullen we de persoonsgegevens blijven verwerken gedurende die extra perioden, voor zover dat nodig is in verband met die vordering.

  Gedurende de perioden die vermeld worden in de secties (2)(a) en (2)(b) hierboven zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de opslag ervan en zullen we ze beveiligd houden, behalve voor zover die gegevens moeten worden herzien in verband met rechtsvorderingen of verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving.

  Zodra de perioden die vermeld zijn in de secties (1), (2) en (3) hierboven beëindigd zijn, elk voor zover dat van toepassing is, zullen we ofwel:

  • de relevante persoonsgegevens permanent verwijderen of vernietigen of
  • de relevante persoonsgegevens anonimiseren.

  (N) Uw wettelijke rechten

  Samenvatting – Uw wettelijke rechten
  Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk een aantal rechten, waaronder: het recht om uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken; het recht op toegang tot uw persoonsgegevens; het recht om een correctie van onnauwkeurigheden te verzoeken; het recht om de verwijdering of de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken; het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere gegevensverantwoordelijke; het recht om uw toestemming in te trekken en het recht om klachten in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten. In sommige gevallen zal het nodig zijn om uw identiteit te bewijzen, voordat we deze rechten gelding kunnen verschaffen.

  Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw relevante persoonsgegevens:

  • het recht om uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken (we wijzen u er echter op dat we u niet zullen kunnen voorzien van alle voordelen van onze sites, apps, producten of diensten, als u ons uw persoonsgegevens niet verstrekt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we niet in staat zullen zijn uw verzoeken te verwerken zonder de nodige gegevens);
  • het recht om toegang tot of kopieën van uw relevante persoonsgegevens te verzoeken samen met informatie over de aard, de verwerking en de openbaarmaking van die relevante persoonsgegevens;
  • het recht om te verzoeken dat eventuele onnauwkeurigheden in uw relevante persoonsgegevens gecorrigeerd worden;
  • het recht om wegens legitieme redenen het volgende te verzoeken:
    • de verwijdering van uw relevante persoonsgegevens of
    • de beperking van de verwerking van uw relevante persoonsgegevens;
  • het recht om bepaalde relevante persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere gegevensverantwoordelijke in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, voor zover dat van toepassing is;
  • wanneer wij uw relevante persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, het recht om die toestemming in te trekken (we merken hierbij op dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de wettigheid van verwerkingen die zijn uitgevoerd vóór de datum waarop we een kennisgeving van een dergelijke intrekking ontvangen hebben en dat een dergelijke intrekking de verwerking van uw persoonsgegevens niet voorkomt op basis van andere beschikbare rechtsgronden) en
  • het recht om klachten in te dienen over de verwerking van uw relevante persoonsgegevens bij een gegevensbeschermingsautoriteit (met name de gegevensbeschermingsautoriteit van de EU-lidstaat waarin u woont of waarin u werkt of waarin de vermeende inbreuk zich heeft voorgedaan, elk indien van toepassing).

  Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk de volgende bijkomende rechten met betrekking tot de verwerking van uw relevante persoonsgegevens:

  • het recht om wegens redenen die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw relevante persoonsgegevens door ons of namens ons en
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw relevante persoonsgegevens door of namens ons voor rechtstreekse marketingdoeleinden.

  Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

  Om een of meer van deze rechten uit te oefenen of om een vraag te stellen over deze rechten, over een andere bepaling van deze kennisgeving of over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de contactgegevens in de sectie (R) hieronder gebruiken. Opmerking:

  • in sommige gevallen zal het nodig zijn om een bewijs van uw identiteit voor te leggen, voordat we deze rechten gelding kunnen verschaffen en
  • indien uw verzoek de vaststelling van aanvullende feiten vereist (bijv. de vaststelling of een verwerking al dan niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving), zullen wij uw verzoek redelijkerwijs onmiddellijk onderzoeken, alvorens te beslissen welke actie er moet ondernomen worden.

  (O) Cookies en soortgelijke technologieën

  Wanneer u een site bezoekt of een app gebruikt, plaatsen we meestal cookies op uw apparaat of lezen we cookies die al op uw apparaat staan. Dit is altijd onderhevig aan uw toestemming, indien die vereist is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We gebruiken cookies om informatie over uw apparaat, uw browser en in sommige gevallen uw voorkeuren en surfgewoonten vast te leggen. Wij verwerken persoonsgegevens via cookies en soortgelijke technologieën, in overeenstemming met ons Beleid inzake cookies.

  (P) Gebruiksvoorwaarden

  Al het gebruik van onze sites, apps, producten of diensten is onderhevig aan onze gebruiksvoorwaarden. We raden u aan onze gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen om eventuele wijzigingen die we van tijd tot tijd kunnen aanbrengen te bekijken.

  (Q) Directe marketing

  We verwerken persoonsgegevens om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, directe post of andere communicatiemiddelen, zodat we u informatie kunnen verstrekken over sites, apps, producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn. Als we sites, apps, producten of diensten aan u leveren, kunnen we u informatie sturen met betrekking tot onze sites, apps, producten of diensten, aankomende promoties en andere informatie die interessant voor u kan zijn aan de hand van de contactgegevens die u ons verstrekt hebt, indien we hiervoor uw voorafgaande toestemming hebben gekregen in de mate dat die vereist is onder de toepasselijke wetgeving.

  U kunt zich op elk moment uitschrijven van onze marketingcommunicaties door eenvoudigweg op de link voor uitschrijving te klikken die opgenomen is in elke promotionele e-mail die we verzenden. Nadat u u afgemeld hebt, zullen we u geen verdere promotionele e-mails sturen, maar in sommige omstandigheden zullen we contact met u blijven opnemen voor zover dat nodig is voor de doeleinden van de sites, apps, producten of diensten die u hebt aangevraagd.

  (R) Details van de gegevensverantwoordelijken

  Voor de doeleinden van deze kennisgeving zijn de relevante gegevensverantwoordelijken:

  Als alternatief kunt u contact met ons opnemen via ons online formulier Contact met ons opnemen

  (S) Definities

  • “App" betekent elke applicatie die door ons beschikbaar wordt gesteld (inclusief wanneer we dergelijke applicaties beschikbaar stellen via derdepartijwinkels of -marktplaatsen of op een andere manier).
  • “Gebied met toereikende regelgeving" betekent een rechtsgebied dat door de Europese Commissie formeel erkend is als een gebied dat een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt.
  • “Cookie" betekent een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt (inclusief onze sites). In deze kennisgeving omvat een verwijzing naar een "cookie" analoge technologieën, zoals webbakens en clear GIF's.
  • “Gegevensverantwoordelijke” betekent de entiteit die beslist hoe en waarom persoonsgegevens worden verwerkt. In veel rechtsgebieden heeft de gegevensverantwoordelijke de primaire verantwoordelijkheid om de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven.
  • “Gegevensbeschermingsautoriteit" betekent een onafhankelijke openbare autoriteit die wettelijk belast is met het toezicht op de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
  • “EER" betekent de Europese Economische Ruimte.
  • “Persoonsgegevens" betekent de informatie die betrekking heeft op een persoon of die informatie op basis waarvan een persoon direct of indirect identificeerbaar is, met name door een verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiecode of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.
  • “Verwerken”, “verwerking” of “verwerkt” slaan op alles wat er gedaan wordt met persoonsgegevens, al dan niet aan de hand van geautomatiseerde middelen, zoals de verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door overdracht, verspreiding of andere terbeschikkingstellingen, afstemming of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.
  • “Verwerker” betekent een persoon of entiteit die persoonsgegevens namens de gegevensverantwoordelijke verwerkt (iemand die geen werknemer is van de gegevensverantwoordelijke).
  • “Profilering" betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijk persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of te voorspellen met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, zijn economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.
  • “Relevante persoonsgegevens" betekent persoonsgegevens waarvan wij de gegevensverantwoordelijke zijn.
  • “Gevoelige persoonsgegevens" betekent persoonsgegevens over ras of etniciteit, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap bij een vakbond, fysieke of mentale gezondheid, seksleven, feitelijke of vermeende strafrechtelijke feiten of straffen, nationaal identificatienummer of enige andere informatie die als gevoelig wordt beschouwd onder de toepasselijk wetgeving.
  • “Standaardcontractbepalingen" betekent modelbepalingen voor de overdracht die aangenomen zijn door de Europese Commissie of door een gegevensbeschermingsautoriteit en die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie.
  • “Site” betekent alle websites die door ons of namens ons worden beheerd of onderhouden.